தகவல் தொடர்பாடல் தொழினுட்பம்-2016

Click Tol_IT_pp_I,II_2016.PDF link to view the file.

க.பொ.த.சாதாரண தரப் பரீட்சை-2016