பல்தேர்வு வினாவிடைத்தொகுப்பு-வடமாகாணம்-2017

பல்தேர்வு வினாவிடைத்தொகுப்பு-வடமாகாணம்-2017

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு SFT_MCQ s from all papers NP 2017.pdf ஐ சொடுக்குக