3ஆம் தவணை வினாத்தாள் (வடமாகாணம்)-2017

3ஆம் தவணை வினாத்தாள் (வடமாகாணம்)-2017

Click tg10_dra_tp_3rd_pde_2017.pdf link to view the file.