மாணவர் வழிகாட்டல் கருத்தரங்கு(கல்வி அமைச்சு)-2016

மாணவர் வழிகாட்டல் கருத்தரங்கு(கல்வி அமைச்சு)-2016

Click tg11_ict_mp_2016.pdf link to view the file.