மாதிரி வினாத்தாள் (யா/இந்துக் கல்லூரி)

Click tg11_ict_mp_jhc.pdf link to view the file.