வினாத்தாள்(வட மாகாணம்) I/II 2013

Click TOL_Ict_paper_nothern_2013.pdf link to view the file.