பல்தேர்வு வினாவிடைத் தொகுப்பு (வட மாகாணம்) 2017

பல்தேர்வு வினாவிடைத் தொகுப்பு (வட மாகாணம்) 2017

Click tal_et_mcq_np_2017.pdf link to view the file.