2ஆம் தவணை புள்ளித்திட்டம் (வடமாகாணம்)-2017

2ஆம் தவணை புள்ளித்திட்டம் (வடமாகாணம்)-2017

Click tg11_muc_tp_2nd_pde_ans_2017.pdf link to view the file.