அளவையியலும் விஞ்ஞானமுறையும்-பகுதி-II-FWC-2015

அளவையியலும் விஞ்ஞானமுறையும்-பகுதி-II-FWC-2015

Click tal_log_mp_6th_fwc_2_2015.pdf link to view the file.