ඉරිදා, 21 නොවැම්බර් 2021 23:20

1,2,3,4,5 ශ්‍රේණි චිත්‍ර නිර්මාණ වැඩසටහන


ඔන්න 1,2,3,4,5 ශ්‍රේණි වල ඉගෙන ගන්න පුංචි දුවලා පුතාලට e-තක්සලාව සහ නැණස රූපවාහිනියෙන්, පුංචි දුවලා පුතාලගෙ ලස්සනම ලස්සන චිත්‍ර ලෝකෙටම පෙන්වන්න වටිනා අවස්ථාවක්.. පුංචි දුවලා පුතාලට කරන්න තියෙන්නෙ පුංචිම පුංචි දෙයයි, සතියකට වතාවක් අපි ලබාදෙන මාතෘකාවට අදාළව ලස්සනම ලස්සන චිත්‍රය ඇඳල තමන්ගෙ චිත්‍රයේ ජායාරූපයක් අරගෙන මේ පහතින් ලබා දී ඇති මාර්ගගත ( online ) අයදුම් පත්‍රය සම්පූර්ණ කර ඒ සමග උඩුගත(upload) කර එවීම පමණයි.

මෙවර මාතෘකාව- "කොරෝනා වලින් අපේ පුංචි රට රැක ගමු"
නිර්මාණ එවිය යුතු අවසන් දිනය- 2021/ 11/ 26 රාත්‍රී 12.00

වැඩසටහන් කොන්දේසි-
*චිත්‍රය A4 කඩදාසියක ඇදිය යුතුය .
*ඕනෑම වර්ණ මාධ්‍යයක් භාවිත කල හැකිය.
*මාතෘකාවට අදාල විය යුතුය
*නිර්මාණ භාරගන්නා අවසන් දින රාත්‍රී 12ට පෙර එවිය යුතුය.
*ජංගම දුරකථනයක්, කැමරාවක් ආදියෙන් ගනු ලබන, චිත්‍ර නිර්මාණයහි ජායාරූපයක් හෝ Scan කරන ලද මෘදු පිටපතක හෝ JPEG/JPE/PNG ආකාරයේ ගොනුවක් (File) පමනක් භාරගනු ලැබේ.

මාර්ගගත අයදුම් පත්‍රය සහ නිර්මාණ උඩුගත කිරීමට පහත ICONය මත CLICK කරන්න

logo නිර්මාණය :
අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ, විවෘත විශ්ව විද්‍යාල හා දුරස්ථ අධ්‍යාපන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
පිටු පෙළගැස්ම | වියාචනය | පරිපාලක පිවිසුම
කතු හිමිකම © 2012-2021 | අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ, විවෘත විශ්ව විද්‍යාල හා දුරස්ථ අධ්‍යාපන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
මෙම පද්ධතියේ ඇති සියලුම අන්තර්ගතයන් සඳහා හිමිකම් ඇවිරිණි.
කිසිදු අන්තර්ගතයක් ලිඛිත අවසරයකින් තොරව වෙනත් වෙබ් පිටුවක හෝ වෙනත් කුමන ආකාරයක හෝ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවිවල උපුටා පළ කිරීම සපුරා තහනම් වේ.