අඟහරුවාදා, 17 අගෝස්තු 2021 10:50

e-තක්සලාව වෙසක් නිර්මාණ තරගය 2021 - අතත්‍ය විත්‍ර සහ පරිගණක ආශ්‍රිත ග්‍රැෆික් ප්‍රදර්ශනය සහ මාර්ගගත පද්‍ය සංග්‍රහය


අතත්‍ය විත්‍ර සහ පරිගණක ආශ්‍රිත ග්‍රැෆික් ප්‍රදර්ශනය සහ මාර්ගගත පද්‍ය සංග්‍රහය නැරඹීමට පැමිනි ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු.!

පහත ප්‍රදර්ශන ICON මත Click කර ඔබට ප්‍රදර්ශන නැරඹීමට හැකිය

logo නිර්මාණය :
අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ, විවෘත විශ්ව විද්‍යාල හා දුරස්ථ අධ්‍යාපන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
පිටු පෙළගැස්ම | වියාචනය | පරිපාලක පිවිසුම
කතු හිමිකම © 2012-2021 | අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ, විවෘත විශ්ව විද්‍යාල හා දුරස්ථ අධ්‍යාපන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
මෙම පද්ධතියේ ඇති සියලුම අන්තර්ගතයන් සඳහා හිමිකම් ඇවිරිණි.
කිසිදු අන්තර්ගතයක් ලිඛිත අවසරයකින් තොරව වෙනත් වෙබ් පිටුවක හෝ වෙනත් කුමන ආකාරයක හෝ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවිවල උපුටා පළ කිරීම සපුරා තහනම් වේ.