බදාදා, 12 මැයි 2021 22:31

e-තක්සලාව වෙසක් නිර්මාණ තරගය.

ආදරණිය දුවේ පුතේ, වෙසක් සැමරුම වෙනුවෙන් ඔබේ නිර්මාණය පහත තරඟ අංශ ඔස්සේ අපවෙත එවන්න.

ඔබ විසින් අදින ලද වෙසක් සැමරුම තේමා කර ගත් චිත‍්‍රයක්
වෙසක් සැමරුම තේමා කර ගත් පද්‍ය රචනාවක් (පැදි තුනකට නොවැඩි)
පරිගණක ආශ‍්‍රයෙන් කරන ලද වෙසක් සැමරුම තේමා කර ගත් චිත‍්‍රක නිර්මාණයක්

දුවල පුතාල හැමෝම එවන වෙසක් නිර්මාණ සියල්ලක්ම e-තක්සලාව වෙබ් අඩවිය තුල පලකරන්න අපි සූදානම්.
ඒ විතරක් නෙවෙයි හොදම වෙසක් නිර්මාණ 30ට වටිනා සහතිකපතක් සමඟම තමන්ගෙ නිර්මානය e- තක්සලාව වෙබ් අඩවියෙහි වෙබ් බැනරය ලෙස පලකරන්නත් අපි සූදානම්.

6-9 ශ්‍රේණි, 10-11 ශ්‍රේණි සහ 12-13 ශ්‍රේණි
ලෙස වයස් කාණ්ඩ තුන යටතේ, ඔබේ නිර්මාණ 2021/05/21 දිනට හෝ එදිනට ප‍්‍රථම අප වෙත යොමුකරන්න.


තරග කොන්දේසි සඳහා මෙය මත CLICK කරන්න.

අයදුම්පත සහ නිර්මාණ යොමුකිරීම සඳහා මෙය මත CLICK කරන්න.

logo නිර්මාණය :
අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ, විවෘත විශ්ව විද්‍යාල හා දුරස්ථ අධ්‍යාපන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
පිටු පෙළගැස්ම | වියාචනය | පරිපාලක පිවිසුම
කතු හිමිකම © 2012-2021 | අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ, විවෘත විශ්ව විද්‍යාල හා දුරස්ථ අධ්‍යාපන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
මෙම පද්ධතියේ ඇති සියලුම අන්තර්ගතයන් සඳහා හිමිකම් ඇවිරිණි.
කිසිදු අන්තර්ගතයක් ලිඛිත අවසරයකින් තොරව වෙනත් වෙබ් පිටුවක හෝ වෙනත් කුමන ආකාරයක හෝ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවිවල උපුටා පළ කිරීම සපුරා තහනම් වේ.