වියාචනය

මෙම වෙබ් අඩවියෙහි වෙනත් පාර්ශවයන් විසින් ක්‍රියාත්මක ‍කරනු ලබන වෙබ් අඩවි වෙත යොමු කෙරෙන සබැඳුම් තිබිය හැකිය. එබඳු වෙබ් අඩවි අප විසින් පාලනය නොකෙරෙන අතර ඒ‍වායේ අන්තර්ගතය කෙරෙහි කිසිදු ආකාරයක වගකීමක් අප විසින් දරනු නොලැබේ. එබඳු වෙබ් අඩවි වෙත අප විසින් සබැඳුම් යොමුකර තිබීම හේතුවෙන් ඒවායේ අන්තර්ගත අදහස්, ප්‍රකාශ හෝ තොරතුරු කෙරෙහි අපගේ අනුකූලතාවයක් හෝ එකී තොරතුරු තහවුරු කිරීමක් හෝ ගම්‍ය වන්නේයයි අදහස් නොකළ යුතු ය.
ict_branch නිර්මාණය :
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
පිටු පෙළගැස්ම | වියාචනය | පරිපාලක පිවිසුම
කතු හිමිකම © 2012-2016 | තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
මෙම පද්ධතියේ ඇති සියලුම අන්තර්ගතයන් සඳහා හිමිකම් ඇවිරිණි.
කිසිදු අන්තර්ගතයක් ලිඛිත අවසරයකින් තොරව වෙනත් වෙබ් පිටුවක හෝ වෙනත් කුමන ආකාරයක හෝ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවිවල උපුටා පළ කිරීම සපුරා තහනම් වේ.