11 ශ්‍රේණිය - විෂයයන් (පැරණි විෂය නිර්දේශය)

1. බුද්ධාගම 2. ක්‍රිස්තියානි ධර්මය
3. කතෝලික ධර්මය 4. ඉස්ලාම් ධර්මය
5. සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය 6. ඉංග්‍රීසි
7. ගණිතය 8. ඉතිහාසය
9. විද්‍යාව 10. භූගෝල විද්‍යාව
11. පුරවැසි අධ්‍යාපනය 12. ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය
13. ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය හා ගිණුම්කරණය 14. උත්තර භාරතීය හින්දුස්ථානී සංගීතය
15. අපරදිග සංගීතය 16. චිත්‍ර කලාව
17. සාම්ප්‍රදායික නැටුම් 18. නාට්‍ය හා රංග කලාව
19. සිංහල සාහිත්‍යය 20. ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය
21. තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය 22. කෘෂි හා ආහාර තාක්ෂණවේදය
23. ධීවර හා ආහාර තාක්ෂණය 24. නිර්මාණකරනය හා තාක්ෂණවේදය
25. සෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය 26. ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව
logo නිර්මාණය :
අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ, විවෘත විශ්ව විද්‍යාල හා දුරස්ථ අධ්‍යාපන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
පිටු පෙළගැස්ම | වියාචනය | පරිපාලක පිවිසුම
කතු හිමිකම © 2012-2021 | අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ, විවෘත විශ්ව විද්‍යාල හා දුරස්ථ අධ්‍යාපන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
මෙම පද්ධතියේ ඇති සියලුම අන්තර්ගතයන් සඳහා හිමිකම් ඇවිරිණි.
කිසිදු අන්තර්ගතයක් ලිඛිත අවසරයකින් තොරව වෙනත් වෙබ් පිටුවක හෝ වෙනත් කුමන ආකාරයක හෝ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවිවල උපුටා පළ කිරීම සපුරා තහනම් වේ.