ගලන ගඟකි ජීවිතේ.......

ගලන ගඟකි ජීවිතේ
දයා ළූ ලෝකයේ
මිහිර පතා ආදරේ
ළපළු නටයි ගං තෙරේ

වැලි තල කිතිකවන නටන
පෙම් රළවැල ඉවුරු බදන
මිහිතලයක සුවය දැනෙන
උකුළුතලය බඳු නැළවෙන

ගලන ගඟකි ජීවිතේ.....

පෙමට පෙම පුදා
තුඩට තුඩු දිදී...
කුරුළු ගී නගයි
ආදරේ බැඳීලා...

ගලන ගඟකි ජීවිතේ.....

චන්දන ඇල්ලෙන් නාලා....


චිත්‍රපටය – රන්මුතු දූව
ගී පද - ශ්‍රී චන්ද්‍රරත්න මානවසිංහ
සංගීතය - පණ්ඩිත් අමරදේව.
ගායනය - නාරද දිසාසේකර / නන්දා මාලිනී


logo නිර්මාණය :
අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ, විවෘත විශ්ව විද්‍යාල හා දුරස්ථ අධ්‍යාපන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
පිටු පෙළගැස්ම | වියාචනය | පරිපාලක පිවිසුම
කතු හිමිකම © 2012-2021 | අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ, විවෘත විශ්ව විද්‍යාල හා දුරස්ථ අධ්‍යාපන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
මෙම පද්ධතියේ ඇති සියලුම අන්තර්ගතයන් සඳහා හිමිකම් ඇවිරිණි.
කිසිදු අන්තර්ගතයක් ලිඛිත අවසරයකින් තොරව වෙනත් වෙබ් පිටුවක හෝ වෙනත් කුමන ආකාරයක හෝ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවිවල උපුටා පළ කිරීම සපුරා තහනම් වේ.