ගුවන් තොටිල්ලේ......


ගුවන් තොටිල්ලේ සඳ සැතපෙනවා..
මගේ තුරුල්ලේ දුව නැළැවෙනවා..
සුළං හමාලා ගෙයි තෙරපෙන්නේ..
ඔබේ පියාගේ සුවඳයි එන්නේ..

දරු දුක මට මෙන් හිතට දැනේවා..
පොඩි දුව හීනෙන් ඔහුට පෙනේවා..
හෙට හිමිදිරියේ අප වෙත ඒවා..

ගුවන් තොටිල්ලේ සඳ සැතපෙනවා…

යන එන තැන්හී හිත සැනසේවා..
සතර වරම් දෙවි පිහිට ලැබේවා..
දැඩි හිත ඔහුගේ යළි උණු වෙවා..

ගුවන් තොටිල්ලේ සඳ සැතපෙනවා…ගායනය :- සුජාතා අත්තනායක


logo නිර්මාණය :
අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ, විවෘත විශ්ව විද්‍යාල හා දුරස්ථ අධ්‍යාපන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
පිටු පෙළගැස්ම | වියාචනය | පරිපාලක පිවිසුම
කතු හිමිකම © 2012-2021 | අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ, විවෘත විශ්ව විද්‍යාල හා දුරස්ථ අධ්‍යාපන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
මෙම පද්ධතියේ ඇති සියලුම අන්තර්ගතයන් සඳහා හිමිකම් ඇවිරිණි.
කිසිදු අන්තර්ගතයක් ලිඛිත අවසරයකින් තොරව වෙනත් වෙබ් පිටුවක හෝ වෙනත් කුමන ආකාරයක හෝ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවිවල උපුටා පළ කිරීම සපුරා තහනම් වේ.