අන්න සුදෝ......

අන්න සුදෝ අර පාට වලා
සන්ධ්‍යාවේ විනෝදේ ප්‍රීති කෙරේ..හා... ප්‍රීතී කෙරේ
නැළවේවී ආදර සුළඟ වැදී
යස ඕලු පිපීලා නීල ජලේ..
හා... නීල ජලේ

ආලෙන් මාගේ හර්දේ පිරේ
රස කෝකිල ගීතේ රාවේනී//
ගංගා ජලේ මල් පියලි වැටී
පාවේවි කෝමල තාලේනී//
මංගල්ලෙකි අද ලෝක තලේ
පෙම් සිහින මවාවී මාගේ ළයේ..හා... මාගෙ ළයේ

පූජාසනේ මා ආදරයේහී
මාලිනියේ වේ මා පෙම් කුසුමේ//
ආවේ ළයේ සැනසීම පතා මා
කීකරු ඔබ කුල භාර්යා වේ//
හඬ දේ හඬ දේ ඒ මාල ගිරා
ගුණ ගයමින් ඔබෙ ආකාස ගැබේහා... ආකාස ගැබේ

රමණී සොබා රමණී සොබා
සිරි ආනන්දේනි හද පාවේ පාවේ
ආනන්දේනි හද පිනවාවී
ඔබ මාගේ ප්‍රියාවී සසරේ පවා
ආලේ සදාකල් පවතීවා//

සුර ලෝකෙ ප්‍රසාදේ ඒය ගලා
තිර ආලේ නිසා අප පූජා ප්‍රියේ
හා හා පූජා ප්‍රියේ
අන්න සුදෝ අර පාට වලා
සන්ධ්‍යාවේ විනෝදේ ප්‍රීති කෙරේහා... ප්‍රීතී කෙරේ
හා... ප්‍රීතී කෙරේ

චිත්‍රපටය – කැලෑ හඳ
ගී පද - හර්බට් ඇම්. සෙනෙවිරත්න
සංගීතය - ඇස්. ඇස්. වේදා
ගායනය - රුක්මණි දේවි, මොහිදින් බෙග්

logo නිර්මාණය :
අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ, විවෘත විශ්ව විද්‍යාල හා දුරස්ථ අධ්‍යාපන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
පිටු පෙළගැස්ම | වියාචනය | පරිපාලක පිවිසුම
කතු හිමිකම © 2012-2021 | අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ, විවෘත විශ්ව විද්‍යාල හා දුරස්ථ අධ්‍යාපන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
මෙම පද්ධතියේ ඇති සියලුම අන්තර්ගතයන් සඳහා හිමිකම් ඇවිරිණි.
කිසිදු අන්තර්ගතයක් ලිඛිත අවසරයකින් තොරව වෙනත් වෙබ් පිටුවක හෝ වෙනත් කුමන ආකාරයක හෝ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවිවල උපුටා පළ කිරීම සපුරා තහනම් වේ.