உதவிக் கருத்தரங்கு புள்ளித்திட்டம்-2 (கல்வி அமைச்சு) 2020

Click tg11_mp_agri_tec_2_2020.pdf link to view the file.