மாதிரி வினாத்தாள் (தென்மராட்சி வலயம் 2018)

Click tg11_ict_mp_tz_2018c.pdf link to view the file.