1ஆம் தவணை வினாத்தாள் (ஹாட்லிக் கல்லூரி) @2019

Click tg6_mat_tp_1st_hc_2019c.pdf link to view the file.