2ஆம் தவணை செய்முறை வினாத்தாள்(வடமாகாணம்)-2017

2ஆம் தவணை செய்முறை வினாத்தாள்(வடமாகாணம்)-2017

Click tg11_dra_pra_tp_2nd_pde_2017.pdf link to view the file.