பரதநாட்டியம் - செய்முறை பயிற்சிப் பரீட்சை-2-2017- வ.மா.க.தி

 பரதநாட்டியம் - செய்முறை பயிற்சிப் பரீட்சை-2-2017- வ.மா.க.தி

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு ol_dan_practical_mp2_2017_np.pdf ஐ சொடுக்குக