3ஆம் தவணை புள்ளித்திட்டம் (வடமாகாணம்)-2016

3ஆம் தவணை புள்ளித்திட்டம் (வடமாகாணம்)-2016

Click tg11_tam_tp_np_ans_2016.pdf link to view the file.