மாதிரி வினாத்தாள் பகுதி-2 (வவு.தெற்கு வலயம்)2016

மாதிரி வினாத்தாள் பகுதி-2 (வவு.தெற்கு வலயம்)2016

Click tg11_agri_mp_II_vn_2016.pdf link to view the file.