வினாத்தாள்(மேல் மாகாணம்) I/II 2012

Click TOL_ICT_PP_Paper12_WP2012.pdf link to view the file.