வினாத்தாள்(வடமாகாணம்) I - 2013

Click TOL_His_paper1_nothern_2013.pdf link to view the file.