வினாத்தாள்(மேல் மாகாணம்) I / II- 2012

Click TOL_Shi_PP_Paper12_WP2012.pdf link to view the file.