தமிழ்மொழியும் இலக்கியமும்-பகுதி-1&2-2009

வினாத்தாள் I / II- 2009

Click TOL_TamL_PP_Paper123_2009.pdf link to view the file.