தகவல் தொடர்பாடல் தொழினுட்பம்-2014

க.பொ.த.சாதாரண தரப் பரீட்சை-2014

Click ict.pdf link to view the file.