• நாடகத் தோற்றப்பாடுகளை அழகியல் ரீதியில் நயக்கும் மானுட நேயராகச் சமூகமயமாகும் திறனை வெளிக்காட்டுவர்