நேரத்தை கணித்தல்
நேரம்

கடிகார முகம் காட்டும் நேரத்தை தெரிவுசெய்து அதன் மீது கிளிக் செய்க

கணிதம் - தரம் 3‍