ගෝලීය ස්ථානගත කිරීමේ පද්ධතිය (GPS)

Written by

ගෝලීය ස්ථානගත කිරීමේ පද්ධතිය (GPS)

 

gps2

 

ගෝලීය ස්ථානගත කිරීමේ පද්ධතිය එසේත් නැතිනම් GPS යනු අවකාශයේ සකස් කර ඇති චන්ද්‍රිකා ජාලයකි. මුලින්ම මෙය සකස් කළේ යුද අවශ්‍යතා සඳහායි. නමුත් වර්තමානයේ රිය පදවන්නන්ට, ගුවන් නියමුවන්ට, නාවිකයන්ට වගේම කඳු තරණය කරන අයට ඔවුන්ගේ මඟ හොයා ගැනීම සඳහා GPS උදව් වේ .ගෝලීය ස්ථානගත කිරීමේ පද්ධතිය ඒසේත් නැතිනම් GPS මුලින්ම ලංකාවට හඳුන්වා දෙනු ලැබුවේ 1994 දී මෙසේ හඳුන්වා දුන් GPS යන්ත්‍ර මුලින්ම භාවිත කරනු ලැබුවේ ධීවරයන් විසිනි.ඉන්දීය සාගර‍යේ තමන් සිටින ස්ථානය දැන ගැනිමට හා සිටින ස්ථාන‍යේ සිට තමන්ගේ ධීවර වරාය ගැන දැන ගැනිමට හැකි වීම ධීවරයන්ට ලැබුණ වාසියකි.

 

වර්තමානය වන විට අතේ ගෙන යා හැකි GPS යන්ත්‍ර බහුලව භාවිතා නොකෙරෙන අතර රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික ආයතන තම ව්‍යාපෘතීන් සඳහා ද යොදා ගනී.

 

පහත කාර්යයන් සඳහා හැකි GPS යන්ත්‍ර බහුලව භාවිත කරයි.

 

 ත්‍රිවිධ හමුදාව/ පොලිසි විශේෂ කාර්යය බලකාය

 

 වන රක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව

 

 වන ජීවි දෙපාර්තමේන්තුව

 

 ටෙලිකොම් සහ ටෙලිකොම් කුළුණු ඉදිරිපත් කරන්නන්

 

 මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව /මිනින්දෝරුවන්

 

 ජංගම දුරකථන සේවා සපයන ආයතන

 

 සංචාරක මණ්ඩලය /ගවේෂකයන්

 

 සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය

 

 ශ්‍රි ලංකා ජාත්‍යන්තර ගුවන් සමාගම

 

 ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ ආයතනය

 

 උද්භිත උද්‍යාන

 

 ජලසම්පාදන මණ්ඩලය

 

 ජල විදුලි බලාගාර

 

 විශ්ව විද්‍යාල සහ අධ්‍යයන ව්‍යාපෘති

 

ගුවන් කටයුතු සඳහා GPS

 

gp3s

 

ජාත්‍යන්තර ගුවන් සිමාවන් ,මුහුදු මට්ටමේ සිට යානයට ඇති උස වැනි තොරතුරු මෙමගින් දැන ගත හැකිය.

 

ගවේෂණ සහ සිතියම්ගත කිරීම සඳහා GPS

 

අක්ෂාංශ හා දේශාංශ අනුව භූමියේ ස්ථානයේ ඇති නිවැරදි බව වර්ගඵලය දිග පළල මුහුදු මට්ටමේ සිට ඇති උස ,පිඩනය යන රාශින් පිළිබඳව ඉතා පැහැදිලිව දැන ගත හැකිය.

 

මෝටර් රථ ඇතුළු ප්‍රවාහන සේවාවන් සඳහා GPS

 

ත්‍රිමාන සිතියමක් මගින් ගමන් කරන මාර්ගය නිවැරදිව දැන ගත හැකි අතර නගරයකට යාමට අවශ්‍ය නම් ඒ සදහා භාවිත කළ යුතු කෙටිම මඟ පෙන්නුම් කරයි. නගරයක ඇති විශේෂ ස්ථාන ඒනම් රෝහල් පාසල් ,බැංකු ,ඓතිහාසික ස්ථාන බලා ගත හැකිය.හඬ මගින් විධානය කිරිම ද සිදු කළ හැකිය.

 

ධීවර කටයුතු සඳහා GPS

 

gps5

 

ධීවර කටයුතු සඳහා ජාත්‍යන්තර මුහුදු සිමාව ,මුහුදේ තහනම් කලාප ,මසුන් බහුලව සිටින ස්ථාන ප්‍රදීපාගාර , මුහුදේ ගැඹුර, ආරක්ෂිතව නිවැරදි මග ඔස්සේ ගොඩ බිමට නැවත ළඟා වීමට හැකි විම ගොඩ බිම හා මුහුදු සීමාව අතර සංඥා හුවමාරුව යනාදි පහසුකම් ලබා දිමට භාවිත කරයි.

 

සැකසුම - ජේ.එම්.සී.කේ. තෙන්නකොන්

 

ව/ඉ/මැදමුල්ල ද මැල් මහා විද්‍යාලය

Read 11597 times
உருவாக்கம்
த.தொ.தொ கிளை, கல்வியமைச்சு,இலங்கை
பக்க வரிசைப்படுத்தல் | மறுப்பு
பதிப்புரிமை © 2012-2016 | த.தொ.தொ கிளை, கல்வியமைச்சு,இலங்கை