ප‍්‍රදක්‍ෂිනාපථය

Written by

දකුණත පූජ්‍යවස්තුව දෙසින් පිහිටන සේ පුජ්‍යවස්තුව වටා යෑම ප‍්‍රදක්‍ෂිණාව යි . ප‍්‍රදක්‍ෂිණා කරන්නේ උදෙසා වෙන් කළ පථය හෙවත් මාර්ගය ප‍්‍රදක්‍ෂිණාපථය යි. චෛත්‍ය මළුව ද ප‍්‍රදක්‍ෂිණාපථයකි. සාංචි ස්තූපයේ පාදමට ඉහළින් වෙනස් ආකාරයක ප‍්‍රදක්‍ෂිණාපථයක් ඇත. සාමාන්‍යයෙන් චෛත්‍යය පිහිටි මළුව ම ප‍්‍රදක්‍ෂිණාපථයක් වුව ද සාංචියේ ප‍්‍රදක්‍ෂිණාපථය පොළොව මට්ටමට තරමක් උස් කොට චෛත්‍යය බඳ වටා ඉදිකොට ඇත. එය ගල් ගරාදි වැටකින් ආවරණය කොට ඇති අතර පියගැට පෙළකින් ද යුක්ත ය. අජන්තාවේ චෛත්‍යය ශාලාවල කෙළවර ඇති චෛත්‍ය පිටුපසින් ගල්බිත්තිය හා චෛත්‍ය අතර ඉඩක් තබා ඇත්තේ ද ප‍්‍රදක්‍ෂිණාව පිණිස ය. එබැවින් එය ද ප‍්‍රදක්‍ෂිණපථයකි.

 

මහසෙන් පිරිවර තරුමැද සඳ   යුරු

 

ගනරන් රථයට නගිමින් විසි   තුරු

 

මෙරදුන් පැදකුණු වනලෙස පුරතුරු

 

සුදසුන් වේ මැද පත් වැනි   පුරඳුරු

 

(පැරකුම්බා සිරිත 41කව)

 

මේ කවට අනුව නම් පැදකුණු යන්නෙන් යමක් වටා යාම යන අරුත ඇත.

 

(තොරතුරු- අමිල කෝසල උඩවත්ත- නාගොඩ මහා විද්‍යාලය- කළුතර)

Read 2101 times
உருவாக்கம்
த.தொ.தொ கிளை, கல்வியமைச்சு,இலங்கை
பக்க வரிசைப்படுத்தல் | மறுப்பு
பதிப்புரிமை © 2012-2016 | த.தொ.தொ கிளை, கல்வியமைச்சு,இலங்கை