සෙනසුරාදා, 04 ජූලි 2020 15:17

ඔයා ආපහු ඉස්කෝලේ යන්න ලෑස්තිද? Featured

ඔයා ආපහු ඉස්කෝලේ යන්න ලෑස්තිද?

UNICEF U-Report අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය හා එක්ව ඔබේ අදහස් දැන ගැනීමට කැමතියි.

පහත සඳහන් ලින්ක් වලින් එකක් මත ක්ලික් කර, bts යනුවෙන් පණිවුඩයක් එවන්න

ict_branch නිර්මාණය :
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
පිටු පෙළගැස්ම | වියාචනය | පරිපාලක පිවිසුම
කතු හිමිකම © 2012-2016 | තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
මෙම පද්ධතියේ ඇති සියලුම අන්තර්ගතයන් සඳහා හිමිකම් ඇවිරිණි.
කිසිදු අන්තර්ගතයක් ලිඛිත අවසරයකින් තොරව වෙනත් වෙබ් පිටුවක හෝ වෙනත් කුමන ආකාරයක හෝ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවිවල උපුටා පළ කිරීම සපුරා තහනම් වේ.