බ්‍රහස්පතින්දා, 05 දෙසැම්බර් 2019 09:58

Nature's Majesty Featured

ශ්‍රී ලංකාවේ පවත්නාවූ පුළුල් ජෛව විවිධත්වය සහ පාරිසරික වැදගත්කමe - තක්සලාව අපෙන් තවත් සුවිශේෂී අධ්‍යාපන මෙහෙවරක්...

Nature's Majesty


ශ්‍රී ලංකාද්වීපය ජෛව විවිධත්වය උපරිමයෙන් හිමි රටක් ලෙස හඳුනා ගත හැකිය. ශාඛ සහ සත්ත්ව ප්‍රජාවේ පුළුල් විවිධත්වයක් ඇති ලංකා භූමියෙහි මෙම විවිධත්වයට මුලික හේතුව විශාල පරාසයක් තුළ දෝලනය වන දේශගුණික විවිධත්වය සහ භූවිෂමතාවය වේ.මෙලෙස පවත්නාවූ පුළුල් ජෛව විවිධත්වය සහ පාරිසරික වැදගත්කම පිළිබඳව ඔබ දත් සහ නොදත් කරුණු ගොනුකරමින් ඔබව දැනුවත් කිරීම මෙම වැඩ සටහන් මාලාවේ අරමුණ වේ.
මේ සදහා බුද්ධිමය දායකත්වය ලබාදෙමින් සහය දක්වූ කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ පාරිසරික උපදේශක අරුණ පද්මකුමාර මහතාට e -තක්සලාවේ ගෞරවනීය ස්තුතිය.
එකතු වෙන්න... රසවිඳින්න... දැනුම බෙදා ගන්න...

11407 වරක් කියවා ඇත.
ict_branch නිර්මාණය :
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
පිටු පෙළගැස්ම | වියාචනය | පරිපාලක පිවිසුම
කතු හිමිකම © 2012-2016 | තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
මෙම පද්ධතියේ ඇති සියලුම අන්තර්ගතයන් සඳහා හිමිකම් ඇවිරිණි.
කිසිදු අන්තර්ගතයක් ලිඛිත අවසරයකින් තොරව වෙනත් වෙබ් පිටුවක හෝ වෙනත් කුමන ආකාරයක හෝ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවිවල උපුටා පළ කිරීම සපුරා තහනම් වේ.