ඉරිදා, 17 පෙබරවාරි 2019 20:39

3 ශ්‍රේණිය ගණිතය විෂය සඳහා නව පාඩම් රැසක් Featured

ප්‍රාථමික අංශයේ දරුවන්ට නව පාඩම් මාලාප්‍රාථමික අංශයේ දරුවනි..............
e - තක්සලාව අපෙන් තවත් සුවිශේෂී අධ්‍යාපන මෙහෙවරක්...
3, 4 හා 5 ශ්‍රේණිවල සිසු සිසුවියන් සඳහා නව පාඩම් මාලා ඔබ වෙත ලබා දීමට මේ වන විට අප කටයුතු යොදමින් සිටිමු. මේ වන විටත් 3 ශ්‍රේණිය ගණිතය විෂය දරුවන් වෙත ලබා දීමට කටයුතු ආරම්භ කර ඇත. ..
පිවිසෙන්න.... අප හා එක්වන්න..... ..
දූ දරුවනි.....................
එකතු වෙන්න... රසවිඳින්න... දැනුම බෙදා ගන්න...

11069 වරක් කියවා ඇත.
ict_branch නිර්මාණය :
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
පිටු පෙළගැස්ම | වියාචනය | පරිපාලක පිවිසුම
කතු හිමිකම © 2012-2016 | තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
මෙම පද්ධතියේ ඇති සියලුම අන්තර්ගතයන් සඳහා හිමිකම් ඇවිරිණි.
කිසිදු අන්තර්ගතයක් ලිඛිත අවසරයකින් තොරව වෙනත් වෙබ් පිටුවක හෝ වෙනත් කුමන ආකාරයක හෝ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවිවල උපුටා පළ කිරීම සපුරා තහනම් වේ.