බ්‍රහස්පතින්දා, 06 දෙසැම්බර් 2018 09:50

13 වසරක සහතික කරනලද අධ්‍යාපනය සඳහා අත්වැලක් Featured

දුවා දරුවනි,
ඔබේ හැකියාවට, නිපුණතා සංවර්ධන සහ වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍යාංශයෙන් අත්වැලක්..

ඔබේ වෘත්තීය ඔබම තහවුරු කර ගන්න .

අනෙකුත් විෂයයන් සඳහා පිවිසෙන්න.......
13 වසරක සහතික කරනලද අධ්‍යාපනය සඳහා වූ e-තක්සලාව අපේ වෙබ් පිටුවට

4548 වරක් කියවා ඇත.
ict_branch නිර්මාණය :
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
පිටු පෙළගැස්ම | වියාචනය | පරිපාලක පිවිසුම
කතු හිමිකම © 2012-2016 | තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
මෙම පද්ධතියේ ඇති සියලුම අන්තර්ගතයන් සඳහා හිමිකම් ඇවිරිණි.
කිසිදු අන්තර්ගතයක් ලිඛිත අවසරයකින් තොරව වෙනත් වෙබ් පිටුවක හෝ වෙනත් කුමන ආකාරයක හෝ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවිවල උපුටා පළ කිරීම සපුරා තහනම් වේ.