බදාදා, 05 දෙසැම්බර් 2018 22:11

Values4all ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් යෙදවුම Featured

Values4all

කේන්ද්‍රීය මානව වටිනාකම් සක්‍රීය සවන්දීම, සාමය, ගෞරව කිරීම, ඉවසීම, කරුණාව, අවංකකම සහ සත්‍යවාදීබව සහ සහයෝගය හා අදාළ ක්‍රියාකාරකම් මාලාවක් හරහා ප්‍රවර්ධනය කරන අධ්‍යාපනික යෙදුමකි. එහි අන්තර්ගතය සිංහල දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි යන භාෂා 3න්ම ලබා ගත හැක. .


ict_branch නිර්මාණය :
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
පිටු පෙළගැස්ම | වියාචනය | පරිපාලක පිවිසුම
කතු හිමිකම © 2012-2016 | තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
මෙම පද්ධතියේ ඇති සියලුම අන්තර්ගතයන් සඳහා හිමිකම් ඇවිරිණි.
කිසිදු අන්තර්ගතයක් ලිඛිත අවසරයකින් තොරව වෙනත් වෙබ් පිටුවක හෝ වෙනත් කුමන ආකාරයක හෝ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවිවල උපුටා පළ කිරීම සපුරා තහනම් වේ.