අඟහරුවාදා, 30 ඔක්තෝබර් 2018 17:24

e-තක්සලාව සදහා අ.පො.ස.(උ/පෙල ) තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ විෂය - විෂයානුබද්ධ මෘදුකාංග සකස් කිරීම Featured


e-තක්සලාව ඉගෙනුම් කළමනාකරණ පද්ධතිය සදහා අ.පො.ස.(උ/පෙල ) තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ විෂය විෂයානුබද්ධ මෘදුකාංග සකස් කිරීම සදහා ගුරුවරුන් /ගුරු උපදේශක වරුන් බදවා ගනු ලැබේ.
ඔබ මේ සදහා අයදුම් කරන්නේනම් පහත සබැදියෙන් ඔබේ තොරතුරු අප වෙත එවන්න .
1172 වරක් කියවා ඇත.
ict_branch නිර්මාණය :
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
පිටු පෙළගැස්ම | වියාචනය | පරිපාලක පිවිසුම
කතු හිමිකම © 2012-2016 | තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
මෙම පද්ධතියේ ඇති සියලුම අන්තර්ගතයන් සඳහා හිමිකම් ඇවිරිණි.
කිසිදු අන්තර්ගතයක් ලිඛිත අවසරයකින් තොරව වෙනත් වෙබ් පිටුවක හෝ වෙනත් කුමන ආකාරයක හෝ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවිවල උපුටා පළ කිරීම සපුරා තහනම් වේ.