බ්‍රහස්පතින්දා, 27 සැප්තැම්බර් 2018 13:34

ආපදා ආරක්ෂණ අධ්‍යාපනය


පසුගිය දස අවුරුදු කාලය තුලදී ලෝකයේ සහ ශ්‍රී ලංකාව තුළ ගංවතුර, නායයෑම් සහ සුනාමි වැනි භයානක ස්වභාවික අනතුරු වැඩිවෙමින් පවතී. එහෙයින් අප සහ අපගේ පවුල්වල සාමාජිකයින් ආරක්ෂා කර ගැනීම අපගේ යුතුකම වේ. හදිසි අවස්ථාවකට අප මුහුණ දෙන ආකාරය සහ එයින් ආරක්ෂා වීමේ ක්‍රියා පිළිවෙල පිළිබඳව ඉගෙනීමට සහ ඒ අනුව ක්‍රියා කිරීමට අවශ්‍ය දැනුම මේ තුළින් ලබා දීම අපගේ අරමුණ වේ.


මෘදුකාංගය බාගත කිරීම සඳහා

මෘදුකාංගය ස්ථාපනය සඳහා උපදෙස්

ict_branch නිර්මාණය :
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
පිටු පෙළගැස්ම | වියාචනය | පරිපාලක පිවිසුම
කතු හිමිකම © 2012-2016 | තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
මෙම පද්ධතියේ ඇති සියලුම අන්තර්ගතයන් සඳහා හිමිකම් ඇවිරිණි.
කිසිදු අන්තර්ගතයක් ලිඛිත අවසරයකින් තොරව වෙනත් වෙබ් පිටුවක හෝ වෙනත් කුමන ආකාරයක හෝ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවිවල උපුටා පළ කිරීම සපුරා තහනම් වේ.