සදුදා, 29 ඔක්තෝබර් 2018 00:00

2019 - අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට අත්වැලක්

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ , අධ්‍යාපන ගුණාත්මක සංවර්ධන අංශය මඟින් 2019 වසර අ.පො.ස.(සා/පෙළ) විභාගයට පෙනී සිටින සිසු දරු දැරියන් සඳහා සකස්කරන ලද උපකාරක ප්‍රශ්න පත්‍ර මාලාව ඔබගේ පාසලේ ශිෂ්‍ය උපකාරක සම්මන්ත්‍රණ සඳහා භාවිත කිරීමට දැන් e-තක්සලාවෙන් ලබාගත හැකිය..
අධ්‍යාපන ලේකම්ගේ උපදෙස් පරිදි මෙම ප්‍රශ්න පත්‍ර පාසල්වල සම්මන්ත්‍රණ සඳහා ඔබ වෙත ලබාදෙනු ලැබේ.

  • විද්‍යාව
  • ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය
  • ව්‍යාවසායකත්ව අධ්‍යයනය
  • චිත්‍ර කලාව
  • නර්තනය (දේශීය)
  • ගණිතය
  • නාට්‍ය හා රංග කලාව
  • ඉංග්‍රීසි භාෂාව

විභාග ප්‍රශ්නපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා ක්ලික් කරන්න.


තවත් ප්‍රශ්න පත්‍ර ඉදිරියේදී .................
මීට අමතරව සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය සඳහා පෙනී සිටීමට සූදානම් වන සිසු දරුවන් වෙනුවෙන් ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර, පසුගිය වසර කිහිපයක ලබා දුන් වාර විභාග ප්‍රශ්නපත්‍ර ද දැන් ඔබට "e-තක්සලාව" තුළින් ලබා ගත හැකි ය.
"e-තක්සලාව" වෙත පිවිස එම ප්‍රශ්නපත්‍ර ලබාගෙන, ඔබගේ විශිෂ්ට ප්‍රතිඵලය දක්වා ඇති මග පැහැදිලි කරගන්න.

ict_branch නිර්මාණය :
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
පිටු පෙළගැස්ම | වියාචනය | පරිපාලක පිවිසුම
කතු හිමිකම © 2012-2016 | තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
මෙම පද්ධතියේ ඇති සියලුම අන්තර්ගතයන් සඳහා හිමිකම් ඇවිරිණි.
කිසිදු අන්තර්ගතයක් ලිඛිත අවසරයකින් තොරව වෙනත් වෙබ් පිටුවක හෝ වෙනත් කුමන ආකාරයක හෝ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවිවල උපුටා පළ කිරීම සපුරා තහනම් වේ.