කුකුළු යාළුවෝ

ලිපිය සැකසීම :

එකමත් එක කාලයක පුංචි කුකුළු යාළුවන් දෙදෙනෙක් හිටියා. ඒ දෙදෙනා ලොකු බිත්තරයක් අරගෙන ගියා. ඒ දෙදෙනාට ලොකු බඩගින්නක් ආවා. ඒ දෙදෙනා කෑම කෑවා. ඒ දෙදෙනා කෑවෙ වී පොතු. මේ වෙලාවේ ලොකු සුළඟක් ආවා. ඒ අය බිත්තරෙත් අරන් ඉක්මනට ගෙදර ගියා. ඒ බිත්තරයෙන් තාර පැටියෙක් එළියට ආවා.

 

chi

 

කතාව සහ චිත්‍ර- තරුකි සියත්මා බණ්ඩාර

 

2 ශ්‍රේණිය A

 

ඥානෝදය මහා විද්‍යාලය- කළුතර

2458 වරක් කියවා ඇත.
ict_branch නිර්මාණය :
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
පිටු පෙළගැස්ම | වියාචනය | පරිපාලක පිවිසුම
කතු හිමිකම © 2012-2016 | තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
මෙම පද්ධතියේ ඇති සියලුම අන්තර්ගතයන් සඳහා හිමිකම් ඇවිරිණි.
කිසිදු අන්තර්ගතයක් ලිඛිත අවසරයකින් තොරව වෙනත් වෙබ් පිටුවක හෝ වෙනත් කුමන ආකාරයක හෝ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවිවල උපුටා පළ කිරීම සපුරා තහනම් වේ.