මතක පත්‍රිකාවක් හදමු.(මල් මංජරී ලිපි පෙළ අංක 07)

ලිපිය සැකසීම :

 

මතක පත්‍රිකාවක් හදමු.

 

මතක පත්‍රිකාවක් සැකසීමේ ක්‍රමය ඉතා සරල ය. එමෙන් ම මේ සඳහා වැයවන්නේ කෙටි සටහන් සෑදීමට ගතවන කාලයට වඩා අඩු කාලයකි.

 

මතක පත්‍රිකා සැකසීමේ මූලික සිද්ධාන්තය නම්

 

‘මතකයේ තබාගැනීමට අත්‍යවශ්‍ය දේ නොලියා සිටිම’ යි.

 

උදා- ‘පැරණි ලංකාවේ ප්‍රධාන පාලන ඒකක හතරක් විය. ඒවා නම්, රජරට, රුහුණු රට, දක්ඛිණ දේශය හා මහා මලය දේශය යි.’ යන වැකිය මතක පත්‍රිකාවට ඇතුළත් කෙරෙන්නේ

 

පැරණි ලං. ප්‍රධාන පාලන ඒකක 4

 

1- 2- 3- 4- (13 p)

 

ආදී වශයෙනි.

 

මතකයේ තබාගැනීමට අවශ්‍යවන්නේ කවර කරුණ ද, එය නොලියා එය සිහිපත් වන ආකාරයේ ඉඟි සටහනක් යෙදිය යුතුය. එය ප්‍රශ්නාකාරයේ ඉඟියක් වුව ද වරදක් නැත. මීට අමතරව අදාළ කරුණ සඳහන් වන්නේ කවර පිටුවක ද යන්න ඒ ආසන්නයේ ම සඳහන් කළ යුතු ය.අවශ්‍ය නම් ඒ කවර පොතක ද යන්න කෙටියෙන් සඳහන් කළ හැක.

 

උදා- 12 p-භෞ.වි.i

 

ආදී වශයෙනි.

 

අත්හදා බලන්න මේ ක්‍රමය අනුව ඔබට උසස් ප්‍රතිඵල ලබාගතහැකි වනු ඇත.

3745 වරක් කියවා ඇත.
ict_branch නිර්මාණය :
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
පිටු පෙළගැස්ම | වියාචනය | පරිපාලක පිවිසුම
කතු හිමිකම © 2012-2016 | තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
මෙම පද්ධතියේ ඇති සියලුම අන්තර්ගතයන් සඳහා හිමිකම් ඇවිරිණි.
කිසිදු අන්තර්ගතයක් ලිඛිත අවසරයකින් තොරව වෙනත් වෙබ් පිටුවක හෝ වෙනත් කුමන ආකාරයක හෝ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවිවල උපුටා පළ කිරීම සපුරා තහනම් වේ.