ප‍්‍රදක්‍ෂිනාපථය

ලිපිය සැකසීම :

දකුණත පූජ්‍යවස්තුව දෙසින් පිහිටන සේ පුජ්‍යවස්තුව වටා යෑම ප‍්‍රදක්‍ෂිණාව යි . ප‍්‍රදක්‍ෂිණා කරන්නේ උදෙසා වෙන් කළ පථය හෙවත් මාර්ගය ප‍්‍රදක්‍ෂිණාපථය යි. චෛත්‍ය මළුව ද ප‍්‍රදක්‍ෂිණාපථයකි. සාංචි ස්තූපයේ පාදමට ඉහළින් වෙනස් ආකාරයක ප‍්‍රදක්‍ෂිණාපථයක් ඇත. සාමාන්‍යයෙන් චෛත්‍යය පිහිටි මළුව ම ප‍්‍රදක්‍ෂිණාපථයක් වුව ද සාංචියේ ප‍්‍රදක්‍ෂිණාපථය පොළොව මට්ටමට තරමක් උස් කොට චෛත්‍යය බඳ වටා ඉදිකොට ඇත. එය ගල් ගරාදි වැටකින් ආවරණය කොට ඇති අතර පියගැට පෙළකින් ද යුක්ත ය. අජන්තාවේ චෛත්‍යය ශාලාවල කෙළවර ඇති චෛත්‍ය පිටුපසින් ගල්බිත්තිය හා චෛත්‍ය අතර ඉඩක් තබා ඇත්තේ ද ප‍්‍රදක්‍ෂිණාව පිණිස ය. එබැවින් එය ද ප‍්‍රදක්‍ෂිණපථයකි.

 

මහසෙන් පිරිවර තරුමැද සඳ   යුරු

 

ගනරන් රථයට නගිමින් විසි   තුරු

 

මෙරදුන් පැදකුණු වනලෙස පුරතුරු

 

සුදසුන් වේ මැද පත් වැනි   පුරඳුරු

 

(පැරකුම්බා සිරිත 41කව)

 

මේ කවට අනුව නම් පැදකුණු යන්නෙන් යමක් වටා යාම යන අරුත ඇත.

 

(තොරතුරු- අමිල කෝසල උඩවත්ත- නාගොඩ මහා විද්‍යාලය- කළුතර)

2122 වරක් කියවා ඇත.
ict_branch නිර්මාණය :
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
පිටු පෙළගැස්ම | වියාචනය | පරිපාලක පිවිසුම
කතු හිමිකම © 2012-2016 | තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
මෙම පද්ධතියේ ඇති සියලුම අන්තර්ගතයන් සඳහා හිමිකම් ඇවිරිණි.
කිසිදු අන්තර්ගතයක් ලිඛිත අවසරයකින් තොරව වෙනත් වෙබ් පිටුවක හෝ වෙනත් කුමන ආකාරයක හෝ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවිවල උපුටා පළ කිරීම සපුරා තහනම් වේ.