සන්නිදර්ශන චිත‍්‍ර

ලිපිය සැකසීම :

සන්නිදර්ශන චිත‍්‍ර            ස+නිදර්ශන යන වදන් එක්වී තැනුනකි. නිදර්ශන සහිත යන්න එහි අරුතයි. සනිදර්ශන යනුවෙන්ද හැ`දින්වේ. කවියක් කෙටි කතාවක් වැනි ප‍්‍රකාශනයක් වඩාත් හො`දින් අවබෝධ කරවීමට ඊට උචිත ලෙස නිමවන චිත‍්‍ර මේ නමින් හැ`දින්වේ.

2903 වරක් කියවා ඇත.
ict_branch නිර්මාණය :
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
පිටු පෙළගැස්ම | වියාචනය | පරිපාලක පිවිසුම
කතු හිමිකම © 2012-2016 | තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
මෙම පද්ධතියේ ඇති සියලුම අන්තර්ගතයන් සඳහා හිමිකම් ඇවිරිණි.
කිසිදු අන්තර්ගතයක් ලිඛිත අවසරයකින් තොරව වෙනත් වෙබ් පිටුවක හෝ වෙනත් කුමන ආකාරයක හෝ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවිවල උපුටා පළ කිරීම සපුරා තහනම් වේ.