හත්ථිවේදිය

ලිපිය සැකසීම :

චෛත්‍යයක තෙවන පේසාවේ (හෝඑහි ඉහළ පේසාවේ)මස්තකයේ සවිකොට ඇති ඇත්හිසු පෙළ මේ නමින් හැඳින් වෙයි. ඇත්වැට යන අදහස ධ්වනික වෙයි. රුවන්වැලිසෑයේ ද අභයගිරියේ ද හත්ථිවේද තිබු බවට සාදක වෙයි. අභයගිරියේ හත්ථිවේදියට සංරක්ෂණයෙන් ද හානියක් වී නැතත් රුවන්ැවලිසෑයේ හත්ථවේදිය සපුරාම වාසේ ඉවත්කොට ඇත.

රුවන්වැලිසැ චෛත්‍යවර්ධන සිමිතය යටතේ කළ ප‍්‍රතිසංස්කරණ වලදි එසේ සිදුකර ඇතත් මහාවිහාර ව්‍යාපෘතින් මෙන් එය යළි ඉදිකිරිමට යෝජිත බව මහාචාර්ය කුලතුංග මහතා කියයි.

(කුලතුංග ටී.ජී.2004 පිටුව 20,21)

1743 වරක් කියවා ඇත.
ict_branch නිර්මාණය :
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
පිටු පෙළගැස්ම | වියාචනය | පරිපාලක පිවිසුම
කතු හිමිකම © 2012-2016 | තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
මෙම පද්ධතියේ ඇති සියලුම අන්තර්ගතයන් සඳහා හිමිකම් ඇවිරිණි.
කිසිදු අන්තර්ගතයක් ලිඛිත අවසරයකින් තොරව වෙනත් වෙබ් පිටුවක හෝ වෙනත් කුමන ආකාරයක හෝ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවිවල උපුටා පළ කිරීම සපුරා තහනම් වේ.