සිංහල - 4 ශ්‍රේණිය

පළමු වන වාරය

දෙවන වාරය

 • ජේදයේ යුගල පද තෝරමු

 • නිවැරදි අකුරු ලියන්න පුරුදු වෙමු

 • අකුරු වර්ග හඳුනා ගනිමු 1

 • අකුරු වර්ග හඳුනා ගනිමු 2

 • පෞද්ගලික ලිපියක කොටස් නම් කරමු

 • ‍තෙවන වාරය

 • පද වෙන්කර වාක්‍ය හදමු

 • කට වහරින් ලේඛන වහරට හරවමු

 • ඉඟි වැකියට ගැළපෙන අදහස තෝරමු

 • යුගල පද වල හිස්තැන් පුරවමු

 • නිවැරදි ලෙස පද ගළපා වාක්‍ය සකස් කරමු

 • සුදුසු ම අනුපිළිවෙළට සකසමු

 • ict_branch නිර්මාණය :
  තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
  පිටු පෙළගැස්ම | වියාචනය | පරිපාලක පිවිසුම
  කතු හිමිකම © 2012-2016 | තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
  මෙම පද්ධතියේ ඇති සියලුම අන්තර්ගතයන් සඳහා හිමිකම් ඇවිරිණි.
  කිසිදු අන්තර්ගතයක් ලිඛිත අවසරයකින් තොරව වෙනත් වෙබ් පිටුවක හෝ වෙනත් කුමන ආකාරයක හෝ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවිවල උපුටා පළ කිරීම සපුරා තහනම් වේ.