පුදමු මේ කුසුම්………….

පුදමු මේ කුසුම්
ත්‍රෛලෝක නාථ පාද පද්මෙ
වැඳ බැතියෙන ප්‍රීති සාගරේ
පුදමු මේ කුසුම්....

සුගන්ධ පුෂ්ප මාලා
අති රම්‍ය වර්ණයෙන් සැදී
ශුද්ධ වූ මෙපෝදා ලෝනා නමින් පුදම්
පුදමු මේ කුසුම්....

මෝහාග්නියේ වැටී දැවෙනා නේක ලෝ දනා
නාවා අමා දහම් නදියේ
නිවන් මඟ යොදා..
භාග්‍ය වූ තිලෝනා සිරි ගෞතම මුනිඳා //
දොහොත් මුදුන් දි දී නමදිමු
මෝක්ෂේ පතා..
පුදමු මේ කුසුම්....

මේ මල් මැළ වී යතේ-අප කුණු කය මෙලෙස වේ //
විලිකුන් දඹ පල ලෙසේ
තිර නැති සසරේ
මෙලොවින් යන කල නැසී -ගෙන යන දේ නැත කිසී
කළ පින් පවු මිස ලොවේ
මුනිදා දෙසුවේ


ගී පද - ආනන්ද සමරකෝන් ශූරීන්


ict_branch නිර්මාණය :
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
පිටු පෙළගැස්ම | වියාචනය | පරිපාලක පිවිසුම
කතු හිමිකම © 2012-2016 | තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
මෙම පද්ධතියේ ඇති සියලුම අන්තර්ගතයන් සඳහා හිමිකම් ඇවිරිණි.
කිසිදු අන්තර්ගතයක් ලිඛිත අවසරයකින් තොරව වෙනත් වෙබ් පිටුවක හෝ වෙනත් කුමන ආකාරයක හෝ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවිවල උපුටා පළ කිරීම සපුරා තහනම් වේ.