බැස සීතල ගඟුලේ………….

බැස සීතල ගඟුලේ පීන පීන නාමුකෝ නගෝ
හඳපානේ ........හඳපානේ.....
බැස සීතල ගඟුලේ පීන පීන නාමුකෝ නගෝ

සීතල ජලය අගෙයි ගත සිත පිනයි පිනයි
පොඩි පොඩි රැලිද නගී රාසි රාසි පෙළ ගැසී ගැසී
හඳපානේ ........හඳපානේ.....
බැස සීතල ගඟුලේ පීන පීන නාමුකෝ නගෝ

සමනල කන්ද පෙනේ කදිමට හඳ එලියේ
හනිකට බසිමු නගෝ නාමු නාමු ගිළෙමින ජලයේ
හඳපානේ ........හඳපානේ.....
බැස සීතල ගඟුලේ පීන පීන නාමුකෝ නගෝ

මානෙල් ඕලු නෙළුම් පිපිලා යසයි යසයි
නෙළමින පීනමුකෝ ප්‍රීති ප්‍රීති වෙමින බෝ ලෙසේ
හඳපානේ ........හඳපානේ.....
බැස සීතල ගඟුලේ පීන පීන නාමුකෝ නගෝ

ජලයේ ගිළී මෙසේ පිරිසිදු වෙමුකො නගෝ
අළුයම වඳින ලෙසින සාදු සාදු ඒ මුනි සිරිපා
හඳපානේ ........හඳපානේ.....
බැස සීතල ගඟුලේ පීන පීන නාමුකෝ නගෝ

නෙළමින මේ කුසුමන් සිරිපා වඳිමු බැතින්
එ සමන් දෙවි පිහිටෙන් යාමු යාමු අපි හිමිදිරියේ
හඳපානේ ........හඳපානේ.....
බැස සීතල ගඟුලේ පීන පීන නාමුකෝ නගෝ

හිඳිමු ද මෙහිම නගෝ පොඩි පැල්පතක් තනා
හැමදා වඳිනට හැක සාදු සාදු ඒ මුනි සිරිපා
හඳපානේ ........හඳපානේ.....
බැස සීතල ගඟුලේ පීන පීන නාමුකෝ නගෝ


ගී පද හා ගී තනු - ආනන්ද සමරකෝන් ශූරීන්
ගායනය - විශාරද නන්දා මාලිනී සමඟ සුනිල් එදිරිසිංහ

ict_branch නිර්මාණය :
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
පිටු පෙළගැස්ම | වියාචනය | පරිපාලක පිවිසුම
කතු හිමිකම © 2012-2016 | තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
මෙම පද්ධතියේ ඇති සියලුම අන්තර්ගතයන් සඳහා හිමිකම් ඇවිරිණි.
කිසිදු අන්තර්ගතයක් ලිඛිත අවසරයකින් තොරව වෙනත් වෙබ් පිටුවක හෝ වෙනත් කුමන ආකාරයක හෝ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවිවල උපුටා පළ කිරීම සපුරා තහනම් වේ.