එන්නද මැණිකේ.......

එන්ඩද මැණිකේ මමත් දියඹටා කඩන්න කෙකටිය මල්
ඔහො ලාස්සනයි ඔහො ලාස්සනයි ඔහො ලාස්සනයි ඔහො පිපිච්ච කෙකටිය මල්

මහන්සි වන්නට එපා එපා අනෙ එපා එපා අනෙ ඉන්නකො ගං ඉවුරේ
ඔහො ලාස්සනයි ඔහො ලාස්සනයි ඔහො ලාස්සනයි ඔහො නැමිච්ච කෙකටිය මල්

ඔන්න ඔන්න රළ පාරට තෙමෙනව මැණිකෙගෙ සුදු සේලේ
ඔහො ලාස්සනයි ඔහො ලාස්සනයි ඔහො ලාස්සනයි ඔහො මැණිකේ ඇඳ සුදු සේල්

තෙමිච්චදෙන් ඔහෙ තෙමිච්චදෙන් තෙමිච්චදෙන් ඔහෙ ඒකට කමක් නැතේ
ඔහො ලාස්සනයි ඔහො ලාස්සනයි ඔහො ලාස්සනයි ඔහො මැණිකෙගෙ සුදු සේල්

මමත් මලක් නම් ඔය මල් කළඹේ මැණිකේ නෙළනවනේ
ඔහො හීන්සැරේ ඔහො හීන්සැරේ සුදු අත දික්කරලා එමල නෙළාවි අනේ

එහෙම වුණොත් නැහැ නෙළන්නෙ නැහැ නැහැ තියෙන්න හරිනවනේ
රළ පහරට ඔහෙ ගහගෙන යන්නට තියෙන්න හරිනවනේ//

ඕං එනවා මම ඔරුවෙ නැඟීලා මැණිකේ ළඟට සැණේ
ඔහො හනිකට හනිකට හනිකට එනවා ඔරුවට නැඟී ගෙනේ

පීනනවා මං එතකොට එගොඩට මාළුවෙකුගෙ වෙසිනේ

සිහින් දැලක් ලා අල්ලාගන්නව කොහෙද එවිට මැණිකේ

ගන්නව එතකොට කුරුලු වෙසක් මම රූං කියා යනවා

ඔහො එනවා එනවා පස්සෙන් එනවා ගුරුළු රජෙකු වෙමිනේ

ගන්නව එතකොට සියුම් වෙසක් මම කොහොමද අල්ලන්නේ
අල්ලන්නේ මම එතකොට මැණිකෙව මගෙ මේ ගීත දැලේ
ඔහො එළනව එළනව වට කර ගන්නව ලස්සන ගීත දැලේ

නටනව එතකොට ගී කියමින් මම ඔබෙ ගී දැල ඇතුළේ
ඔබ හා ගී කියමින් නටනව මම එහි තුළ සෑම කලේ//
පද රචනය හා ගී තනුව සංගීතය – ආනන්ද සමරකෝන් ශූරීන්
ගායනය – ආනන්ද සමරකෝන් ශූරීන්

ict_branch නිර්මාණය :
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
පිටු පෙළගැස්ම | වියාචනය | පරිපාලක පිවිසුම
කතු හිමිකම © 2012-2016 | තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
මෙම පද්ධතියේ ඇති සියලුම අන්තර්ගතයන් සඳහා හිමිකම් ඇවිරිණි.
කිසිදු අන්තර්ගතයක් ලිඛිත අවසරයකින් තොරව වෙනත් වෙබ් පිටුවක හෝ වෙනත් කුමන ආකාරයක හෝ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවිවල උපුටා පළ කිරීම සපුරා තහනම් වේ.